VÅRA REGLER


Våra medlemmars trivsel är av högsta prioritet, därför gäller följande:

  • Vi behandlar alla på ett respektfullt sätt

  • Vi tränar med kläder på

  • Vi ställer tillbaka vikter och redskap när vi är färdiga

  • Vi släpper inte vikter i golvet

  • Vi torkar av maskinerna efter oss

  • Vi använder inomhusskor i alla lokaler

  • Vi använder oss inte av kalk i någon form

  • Du ska vara fyllda 15 år för att träna med oss